Joker *Hybrid*

$9.00$120.00

iconIndica

Type


14.0%

THC


3.0%

CBD

SKU: v7-Joker *Hybrid*-110007 Categories: , ,
WhatsApp
iconIndica

Type


14.0%

THC


3.0%

CBD