Banana Milk *Hybrid*

$15.00$200.00

iconIndica

Type


24.0%

THC


1.0%

CBD

SKU: N/A Categories: ,
WhatsApp
iconIndica

Type


24.0%

THC


1.0%

CBD