24K Blonde Hash

$20.00$420.00

iconIndica

Type


42.0%

THC


3.0%

CBD

SKU: v7-24K Blonde Hash-8686 Category:
WhatsApp
iconIndica

Type


42.0%

THC


3.0%

CBD