Budda Love Hash

$20.00$420.00

iconHybrid

Type


46.0%

THC


2.0%

CBD

SKU: v7-Budda Love Hash-109520 Category:
WhatsApp
iconHybrid

Type


46.0%

THC


2.0%

CBD